Eesti ministri Kai Kallase tagasiastumine ... Отставка министра Эстонии Каи Каллас

Seoses Eesti ministri Kai Kallase täieliku suutmatuse ja soovimatusega langetada terviklikult ja targalt olulisi otsuseid, mis on riigile ja siin maal elavatele inimestele tõesti vajalikud ja olulised. Palume Eesti rahva nimel ametist tagandada ja nõuda Kai Kallase vallandamist, keda ta ise kogu riigis häälitses. Pärast seda, kui ta lagunes sotsiaaldemokraatide võimuliidu, kes tõesti andsid endast parima oma riigi inimeste ja riigi enda hüvanguks, mõeldes ennekõike oma peaga, mis tagajärjed võivad nende endi otsused kaasa tuua. Nüüd otsib see naine, iga võimalust ja ettekäänet, et valitsusse jääda.

 

В связи с полным не умением и нежеланием министра Эстонии Каи Каллас целостно и мудро принимать важные решения, которые действительно нужны и важны для страны и народа проживающего в этой стране. Просим от  лица народа Эстонии, снять с должности и потребовать увольнения Каи Каллас, которую она сама же озвучивала на всю страну. После того, как она развалила правящую коалицию социал демократов, которые действительно старались для людей своей страны и 6а благо самой страны, думая прежде всего головой, какие последствия могут повлечь ими же принятые решения. Теперь, этот человек ищет любую возможность и оправдания чтоб остатся при правительстве. 

Подписать петицию

By signing, I authorize Anni to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


Или