(MD/RU) Declarația cetățenilor Republicii Moldova împotriva renunțării de la Ziua Victoriei din 9 mai/ Декларация граждан Республики Молдова против отмены Дня Победы 9 мая

     День_Победы2.jpg

     Noi, subsemnații, cetățenii Republicii Moldova, considerăm inacceptabilă inițiativa deputaților din majoritatea guvernamentală de a înlocui Ziua Victoriei și memoria eroilor căzuți pentru independența patriei (9 mai) cu o zi a reconcilierii și memoriei victimelor celui de-al Doilea Război Mondial (8 mai).          

     Ziua Marii Victorii este o sărbătoare sfântă pentru cetățenii Republicii Moldova. Sărbătoarea care îi unește pe toți cetățenii, indiferent de naționalitate, vârstă și convingeri politice. Sărbătoarea în care moștenitorii Marii Victorii, printre care se numără și poporul moldovean, onorează memoria Marii Victorii a bunicilor și străbunicilor lor, care au sacrificat pentru această victorie cel mai de preț lucru pe care îl are omul - viața. În această zi sărbătorim victoria asupra nazismului, ideologia răului, a războiului și a mizantropiei.

     Înțelegem clar că pentru poporul Republicii Moldova, la fel ca și pentru poporul altor țări din fosta Uniune Sovietică și din întreaga Europă, cel de-al Doilea Război Mondial a fost o provocare de supraviețuire fizică, a unor națiuni întregi. Nu vom uita niciodată că, în timpul genocidului organizat de fasciștii germani și aliații lor, în țara noastră au fost masacrați circa 300.000 de evrei și peste 50.000 de romi, precum și reprezentanți ai altor naționalități. Marea Victorie a pus capăt acestei practici inumane de exterminare a populației pentru simplul motiv că aparțin unui anumit grup etnic sau aderă la o anumită idee politică.

     În parte din acest motiv, majoritatea absolută a cetățenilor noștri sărbătoresc ziua de 9 mai, Ziua Victoriei în acel război teribil. Pentru moldoveni, 9 mai a fost și va fi întotdeauna o sărbătoare națională, indiferent de atitudinea autorităților, indiferent de interpretările moderne, evident înșelătoare, ale istoriei noastre. Acest lucru este dovedit în mod clar de faptul evident că, la 9 mai, cetățenii moldoveni vin la locurile de memorie, la monumentele ridicate în memoria eroilor care au reușit să învingă răul absolut.

     Condamnăm categoric faptul că partidul de guvernământ PAS, în loc să lanseze inițiative capabile să unească societatea, răspândește ură, discordie, ostilitate. Încercarea guvernării de a lipsi poporul Moldovei de eroii și valorile sale istorice este o blasfemie de neiertat, pe care poporul moldovean nu o va ierta niciodată.

     Cerem membrilor majorității de la guvernare să oprească imediat acest atac murdar asupra sărbătorii sfinte pentru noi, asupra memoriei a bunicilor și străbunicilor noștri și să retragă de urgență proiectul de lege privind anularea Zilei Victoriei (9 mai)!  

Jos mâinile de pe Ziua Victoriei!

Trăiască Marea Victorie asupra fascismului! 

 

*****

     Мы, нижеподписавшиеся граждане Республики Молдова считаем недопустимой инициативу депутатов от правящего большинства о замене Дня Победы и памяти героев, павших за независимость Родины (9 мая) на день примирения и памяти жертв Второй мировой войны (8 мая).  

     Праздник Великой Победы – святой праздник для граждан Республики Молдова. Праздник, который объединяет всех граждан, независимо от национальности, возраста и политических убеждений. Праздник, в рамках которого наследники Победы, среди которых и молдавский народ, чтят память о Великом Подвиге их дедов и прадедов, которые за эту Победу отдали самое ценное, что есть у человека – свою жизнь. Мы празднуем в этот день Победу над нацизмом, идеологией зла, войны, человеконенавистничества.

     Мы четко понимаем, что Вторая Мировая война для жителей Молдовы, так же, как для жителей других стран бывшего Советского Союза, да и всей Европы, стала вопросом физического выживания целых наций. Мы никогда не забудем, что в ходе организованного немецкими фашистами, и их союзниками, геноцида на территории нашей страны было истреблено около 300 000 евреев и более 50 000 ромов, а также представителей других национальностей. Великая Победа положила конец этой бесчеловечной практике уничтожения людей лишь за то, что они принадлежат к тому или иному этносу, придерживаются той или иной политической идеи.

     В том числе, поэтому 9 мая абсолютное большинство наших граждан празднуют День Победы в той страшной войне. Для жителей Молдовы 9 мая всегда был и будет настоящим народным праздником, вне зависимости от отношения власти, вне зависимости от современных, явно лукавых интерпретаций нашей истории. И ярким доказательством этому является очевидное: в день 9 мая граждане Молдовы приходят к местам памяти, к мемориалам, воздвигнутым в честь героев, сумевших одержать Победу над безусловным злом.

     Мы категорически осуждаем тот факт, что правящая партия ПДС вместо выдвижения инициатив, способных объединить общество, разжигает вражду, ненависть и рознь. Попытка власти лишить жителей Молдовы своих Героев и исторических ценностей – это непростительное кощунство, которое молдавский народ им никогда не простит.

     Мы требуем от депутатов правящего большинства немедленно прекратить грязные нападки на святые для нас праздники, на память о Великом Подвиге наших дедов и прадедов и в срочном порядке отозвать законопроект об отмене Дня Победы (9 мая)!

Руки прочь от Дня Победы!

Да здравствует Великая Победа над фашизмом!                            


Uniunea tineretului comunist din Moldova    Связаться с автором петиции

Подписать петицию

By signing, I authorize Uniunea tineretului comunist din Moldova to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


Или

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.