Cerem pastrarea metodei vechi de intrare pe portalul serviciilor fiscale! // Требуем сохранить старый метод входа на портал налоговых услуг!

Metoda veche, prin loghin și parolă, e comodă și acceptabilă pentru toți. Intrarea prin alt mod (cu utilizarea telefoanelor performante) duce la sporirea nejustificată a cheltuielilor, în plus are multe lacune, iar securitatea invocată e doar un motiv neîntemeiat.

Cerem pastrarea metodei vechi de intrare pe portalul serviciilor fiscale! Concomitent această metodă veche să poată fi utilizată și de agenții economici recent creați.

***********

Старый метод, с помощью логина и пароля, удобен и доступен всем. Вход другим способом (с помощью современных телефонов) ведет к необоснованному увеличению расходов, к тому же имеет много недостатков, а приведенная в качестве аргумента безопасность всего лишь необоснованный мотив.

Требуем сохранить старый метод входа на портал налоговых услуг! А также предоставить и новым экономическим агентам возможность использования старого метода.

Подписать петицию

By signing, I authorize Iavorscaia Elena to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


Или

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.