Cerem pastrarea metodei vechi de intrare pe portalul serviciilor fiscale! // Требуем сохранить старый метод входа на портал налоговых услуг!

Metoda veche, prin loghin și parolă, e comodă și acceptabilă pentru toți. Intrarea prin alt mod (cu utilizarea telefoanelor performante) duce la sporirea nejustificată a cheltuielilor, în plus are multe lacune, iar securitatea invocată e doar un motiv neîntemeiat.

Cerem pastrarea metodei vechi de intrare pe portalul serviciilor fiscale! Concomitent această metodă veche să poată fi utilizată și de agenții economici recent creați.

***********

Старый метод, с помощью логина и пароля, удобен и доступен всем. Вход другим способом (с помощью современных телефонов) ведет к необоснованному увеличению расходов, к тому же имеет много недостатков, а приведенная в качестве аргумента безопасность всего лишь необоснованный мотив.

Требуем сохранить старый метод входа на портал налоговых услуг! А также предоставить и новым экономическим агентам возможность использования старого метода.

Подписать петицию

By signing, I authorize Iavorscaia Elena to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


Или