Cerem transferarea zilei de prezentare a rapoartelor statistice! // Требуем переноса даты представления статистических отчетов!

В связи с большим объемом работ у бухгалтеров до 25 числа каждого месяца - просим перенести срок сдачи статистических месячных и квартальных отчетов до 28 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом!

Объем работы увеличен в том числе по вине государства - страница sfs.md / servicii.fisc.md в последние дни отчетности работает с перебоями.

**********

În legătură cu volumul mare de lucru al contabililor pînă pe data de 25 a fiecărei luni - cerem să fie transferată data prezentării rapoartelor statistice timestriale și lunare pînă la data de 28 a fiecărei luni ce urmează după luna de raportare!

Volumul de lucru e mărit inclusiv din vina statului - pagina de pe sfs.md / servicii.fisc.md în ultimele zile de raportare lucrează cu întreruperi.

Подписать петицию

By signing, I authorize Iavorscaia Elena to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.