Требуем исключения из отчета DSA-19 информации об уволенных работниках!

Stimați colegi – conducători, contabili, economiști, juriști, HR-manageri!


Vă rugăm să semnați această petiție cu o problemă foarte importantă pentru toți noi! Posibil, cu ajutorul petiției vom reuși să fie anulată o grea povară, pusă pe umerii noștri fără a se ține cont de limita posibilităților umane.


Merge vorba despre noua obligație a întreprinderilor și organizațiilor să prezinte începănd cu 01.01.2019 darea de seamă DSA-19 pentru angajații eliberați, și anume în ziua concedierii.

Spre exemplu, dacă pe parcursul lunii s-au eliberat din serviciu 10 persoane în zile diferite, raportul trebuie să fie prezentat de 10 ori, fiecare - la data eliberării, indiferent de faptul dacă specialistul responsabil este în concediu, pe foaie de boală sau lucrează prin cumul.

În afară de aceasta, informația privind lucrătorii concediați ulterior se repetă în darea de seamă IPC-18.

Volumul de muncă cu raportarea a crescut considerabil, deși se declara că reducerea numărului de dări de seamă este o prioritate majoră. Prezentarea zilnică a rapoartelor ne complică la nesfîrșit activitatea profesională! Cerem excluderea din raportul DSA-19 a informației privind lucrătorii concediați!

Darea de seamă DSA-19
http://lex.justice.md/md/377282/ , termenul de prezentare în art. 5 (1/1) http://lex.justice.md/md/311675/

Уважаемые коллеги - руководители, бухгалтеры, экономисты, юристы, HR-менеджеры!

Обращаемся с просьбой подписать петицию по очень важному для всех нас вопросу! Возможно, с ее помощью нам удастся отменить новое бремя, возложенное на наши плечи, которое совсем не учитывает человеческие возможности.

Речь идет о новом обязательстве предприятий и организаций с 01.01.2019 сдавать отчет DSA-19 на уволенных работников, и именно в день их освобождения.

То есть, если в течении месяца уволилось 10 человек в разные дни, отчет должен быть сдан 10 раз, каждый из них - в день увольнения, независимо от того, в отпуске ли ответственный специалист, на больничном, или работает по совместительству.

Кроме того, тех же уволенных работников следует указать ещё раз в отчёте IPC-18.

Загруженность отчетами возросла многократно, хотя заявлено было о приоритете уменьшения их количества. Ежедневная отчетность невообразимо осложняет нашу профессиональную деятельность! Просим исключить из отчета DSA-19 информацию об уволенных работниках!

Отчет здесь http://lex.justice.md/ru/377282/ ,
срок представления в ст. 5 (1/1) http://lex.justice.md/md/311675/


Татьяна Тунгускова    Связаться с автором петиции

Подписать петицию

By signing, I authorize Татьяна Тунгускова to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.