Franciszek dla pokoju

Wzywamy papieża Franciszka, żeby pojechał do Kijowa i poprowadził rozmowy pokojowe. Jeśli to nie pomoże, prosimy, aby Ojciec Święty pojechał do Moskwy. Chcielibyśmy, aby papież wyruszyć samochodem z Rzymu, po drodze poruszając ludzkie serca do modlitwy i postu, niech towarzyszą Franciszkowi samochody gromadzące pomoc materialną, która zostanie rozdysponowana na Ukrainie wśród ofiar wojny.

franciscus@vatican.va
His Holiness, Pope Francis PP.
00120 Via del Pellegrino
Citta del Vaticano

Подписать петицию

By signing, I authorize Cor ad Cor to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


Или