Сохранение Русской школы г.Кивиыли // Kiviõli Vene Kooli toetuseks

Обращение в поддержку Русской Школы города Кивиыли

В настоящий момент ведется реформирование школьной сети в волости Люганузе. Эта работа идет в спешке, без обсуждения вопроса с заинтересованными сторонами, хотя дело касается всех жителей волости. Очевидным результатом реформы может стать закрытие Русской Школы города Кивиыли – единственной школы с русским языком обучения в волости.

Жителей волости, всех неравнодушных и заинтересованных просим поддержать сохранение Русской Школы города Кивиыли!

 

 

Pöördumine Kiviõli Vene Kooli toetuseks

Käesoleval hetkel toimub Lüganuse valla koolivõrgu korrastamine. Tegevust viiakse läbi kiire tempoga ilma huvigruppide aruteludeta, kuigi see puudutab kõiki valla elanikke. Reformi tulemuseks võib kujuneda ainsa valla veneõppekeelega kooli – Kiviõli Vene Kooli – sulgemine.

Kutsume üles kõiki inimesi, kes on huvitatud ning kel ei ole ükskõik Kiviõli Vene Kooli saatus toetama Kiviõli Vene Kooli