LÅT ALI KOMMA HEM!

LÅT ALI KOMMA HEM!

LÅT ALI KOMMA HEM!

Namninsamlingen kommer att finnas tills Ali har fått komma hem igen.

Vi som skriver under denna namninsamling kräver att socialtjänsten i Jönköpings kommun område söder genom sitt beslut och agerande kidnappade Ali från hans familj, identitet, ursprung och trygghet omedelbart ska ändra sitt beslut och låta honom få flytta hem igen!

Vi kräver även att socialområdesnämnd Söder i Jönköping som klubbat igenom tvångsomhändertagande, placeringar och omplaceringar av Ali ser över detta ärende igen och omedelbart låter Ali flytta hem!

Till Socialstyrelsen vädjar vi att granska detta felaktiga beslut och agerande från socialnämnden och socialtjänsten i Jönköpings kommun område Söder och hjälpa Ali att få komma hem.

Fakta:

Ali och Alis mamma var utsatta för fysisk och psykiskt misshandel både av Alis biologiska pappa och styvpappa. Ali är ett barn med särskilda behov samt ADHD diagnos som medför svårigheter med koncentrationen och impulskontrollen. Just dessa svårigheter orsakade en del av det våldet som Alis biologiska pappa och styvpappa utsatte Ali och hans mamma för. I juni 2009 tog mamma tre barn med sig och lämnade Alis styvpappa, deras gemensamma bostad och sitt fasta arbete. Hon åkte till sjukhuset för sina svåra skador p.g.a. misshandel. Sjukhuset kontaktade socialtjänsten som erbjöd skyddat boende för familjen. Sedan flyttade familjen i egen lägenhet i ett segregerat bostadsområde i Jönköping, då det bara där fanns lediga lägenheter. Ali började på sin nya hemskola. Eftersom familjen hade skyddade personuppgifter, visste skolan en viss del om vad familjen var utsatt för.

Redan vecka ett har skolan upprättat anmälan till socialtjänsten om att Ali inte fungerar i skolan. Skolan visste om från Alis mamma att han har svårigheter och koncentrations problem, men istället för att ordna stöd i skolmiljö har skolan skrivit flertal anmälan till socialtjänsten. Detta resulterade i att Ali under sin skolgång i Jönköping tvingades byta skolor 8 gånger under sina sju skolår! Socialtjänsten hade aldrig försökt erbjuda någon stöd för Alis skolproblematik, utan argumenterade sin agerande att det ligger på skolan. Under sju år har två huvudmän ständigt avvisat sitt ansvar och lagt det på varandra under tiden ett barn med flera funktionshinder förlorade sin skolgång och rätt till stöd i skolan.

Trots allt har Alis mamma, ensamstående med Ali och hans två mindre syskon som borde med henne på heltid utan någon kontakt med sina pappor klarat av att ta hand om sina barn, kriga för Alis rättigheter till stöd i skolan samt studera på högskolan och försörja familjen.

Men under en tid när Ali mådde extrem dåligt, p.g.a. dagliga svårigheter i skolan, fick han dämpande medicin från BUP. Detta ledde till svåra biverkningar i form av aggressivitet. Läkaren har rekommenderat annan medicin, men tyvärr fick Ali samma typ av biverkningar. Socialtjänsten var inkopplad och rekommenderade mamma att ”frivilligt” lämna Ali till en annan familj. Om hon inte skulle göra det ”frivilligt” skulle socialtjänsten agera genom att ”skydda” hennes andra barn, d.v.s. tvångsomhänderta de och placera i en annan familj.

Mamma hade ingen val. Ali blev placerad i ett familjehem genom mammas ”frivilliga” ansökan. Redan första månaden hade familjehemsföräldrar talat för Ali, som var då 12 år gammal att han ska bo hos dem tills han bli vuxen. Vid två tillfällen visar den 55 åriga kvinnan i familjehemmet sina bröst till Ali. Ali är mobbad på den nya skolan där familjehemmet bor, men ingen tar det på allvar och ingen agerar för Alis skydd.

Efter ca fem månader flyr Ali dessa missförhållanden och kommer tillbaka hem till sin mamma. Sedan kämpar mamma under flera månader för att Ali ska få stanna hemma. Det gör hon under ständigt hot från socialtjänsten i Jönköping område söder om att Ali ska tillbaka till samma familjehem eller HVB hem genom LVU. Mamma anklagas för att hon förstör socialtjänstens planering och Alis placering. Ingen polisanmälan görs mot familjehems ”mamma” med misstanke om att hon har utsatt barnet för sexuell ofredande. Istället anklagas bara Alis mamma för att hon inte är konsekvent och saknar förmåga att fatta beslut för sin sons bästa. Vill bara notera att det var en så kallad ”frivilligt” placering, då familjen själv ansökte om stöd från socialtjänsten, en myndighet som enligt Socialtjänstlagen skall stödja utsatta familjer och barn.

Mamma vänder sig till en högre chef för Individ och Familjeomsorg i Jönköpings kommun och lyckas få hem Ali.

Nog om ca sex månader meddelar socialtjänsten om att de har ansökt om LVU. Under tiden Ali var hemma hade ingen handläggare kontaktat familjen angående planerade tvångsomhändertagande och ingen utredning hade gjorts i samband med ansökan om LVU. Mamma fick inte heller kommunicerats ansökan innan den var redan lämnat till nämnden för beslutsfattande.

Familjen förlorade i alla instanser och Ali blev placerad på en SIS institution på låsbar enhet. Familjen har överklagat Förvaltningsrättens beslut och fick rätt i Kammarrätten angående Alis eget beteende. Trots att den första ansökan om LVU handlade till 95 % om Alis eget beteende, förlorar familjen i flera Förvaltningsdomstolar att det är fel på mamma som saknar regler och struktur och därför inte kan ta hand om Ali.

Ali har bott i ett år på SIS institutionen. Från att Kammarrätten ändrade beslut angående Alis eget beteende hade Ali vistats hemma hos sin mamma under ca 14 dagar varje månad samt alla lovdagar och dagar då han hade tid hos olika läkare. Ali har fått så omfattande hemmavistelser, då personal från SIS institutionen inte hade noterat några som helst brister hos Alis mamma eller i Alis hemmiljö. Tvärtom efter hembesök och omfattande kontakter med mamma hade personal från SIS institutionen påtalat till socialtjänsten att det är bäst för Ali att flytta hem till sin familj. Detta ledde till att Ali omplacerades till ett nytt ställe med nytt personal och tvingades byta skola för tionde gången!

Socialtjänsten har omplacerad Ali till ett HVB hem, där även ny personal hade noterat redan från början att det inte finns några påstådda av socialen brister varken hos mamma eller i Alis hemmiljö utan det är bara Alis särskilda behov som kräver att han ska få garanterat stöd i sin vardag hos mamma.

Trots att alla vårdgivare ständigt påtalat för socialtjänsten i Jönköpings kommun område söder om att Alis hem och familj saknar brister och att det är bäst för Ali att flytta hem till sin mamma och sina syskon, har socialtjänstens enhetschef Peter Engman via andra handläggare sagt till Ali att han TROLIGTVIS ALDRIG FÅR FLYTTA HEM TILL SIN MAMMA UTAN SKA OMPLACERAS TILL ETT FAMILJEHEM FÖR STADIGVARANDE BOENDE OCH SKA BO DÄR FRAM TILLS HAN FYLLER 18 ÅR.

När mamma ringde till socialtjänsten säger handläggaren att Peter Engman redan har fattat beslut om familjehemsplacering och det går inte att ändra på detta.

Ali mår oerhört dåligt av alla dessa fruktansvärda övergrepp som socialtjänsten hade utsatt honom och hans familj för. Familjen plågas och straffas under flera år för att de var öppna för stödinsatser då Alis funktionshinder medförde svårigheter i skolan. Varken Ali eller mamma fick relevant stöd, utan socialtjänsten kidnappar Ali och under längre tid håller honom fången i olika SIS hem, HVB hem och familjehem.

 

Det stå tydligt i lagen att SOCIALTJÄNSTEN SKALL VERKA FÖR BARNETS SNABB ÅTERFÖRENING MED SINA FÖRÄLDRAR. I verkligheten kidnappar socialtjänsten ”obekväma” barn från normalfungerande familjer. Under hela processen begår socialtjänsten flertal tjänstefel genom att grovt förtala föräldrarna och barnet i rätten för att påverka domarens beslut till sin fördel. När socialtjänsten lyckas få rätt i Förvaltningsdomstolar gör de allt möjligt och omöjligt för att dessa barn aldrig ska återförenas med sina föräldrar, syskon, sin trygghet och identitet. Och allt detta som görs kallar socialtjänsten för barnets bästa.

 

Tycker ni att allt som hade hänt med Ali har gjorts av socialtjänsten för hans bästa kan ni bortse från denna vädjan om hjälp.

Vill ni skydda ett barn som redan har blivit utsatt för flera års fruktansvärda övergrepp från socialtjänsten i Jönköping och tog redan stor skada för livet, ber jag er att underskriva detta i hopp att Ali får komma hem och få möjlighet att växa upp under trygga förhållanden och utan fortsatt hot från myndigheter som i själva verket har till uppgift att stödja barn och deras föräldrar.

LÅT ALI FÅ KOMMA HEM!!!