nova zmena

Aby ste pána Rudolfa Cifráka, ml.podporili za prezidenta SR. Sme za ľudí a slušné Slovensko chceme zmenu systému a nastoliť poriadok v štáte.