Petiție împotriva majorării ratei dobânzii pentru beneficiarii proiectului “Prima Casă”

Prin semnarea prezentei petiții SOLICITĂM:

1. Implicarea Guvernului Republicii Moldova în soluționarea acestei probleme stringente, cu care se confruntă peste 8000 de beneficiari;

2. Să fie revăzută de urgență majorarea respectivă a ratei dobânzii la creditele Prima Casă;

3. Să se identifice soluții în susținerea beneficiarilor și să se revină la marja existentă în 2021.

4. Solicităm statului compensarea cu 50% a ratei creditare în urma majorărilor pe toată perioada excepțională.BA7E8638-A7FF-4D8C-AB8A-016D307C76C1.jpeg

 

 

Sub aspectul intenției de reglementare, proiectul de act normativ are ca scop completarea art. 6 din Legea nr. 293/2017 cu alin. (10), prin care se stabilește obligația Guvernului de a compensa beneficiarilor Programului de stat „Prima casă” majorarea ratei în condițiile în care rata va fi majorată cu cel mult 2 puncte procentuale în comparație cu rata prevăzută la semnarea contractului.

3

 În acest context, remarcăm că, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 293/2017, „prin derogare de la prevederile Legii nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori, rata maximă a dobânzii anuale va reprezenta suma următoarelor componente:

a) rata de referință pentru Program publicată de către Banca Națională a Moldovei (calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni);

 b) o marjă maximă de până la 3 %, care va fi precizată anual de către Guvern;

c) comisionul de garantare de până la 0,5 % anual din soldul garanției de stat stabilit de Ministerul Finanțelor. Comisionul de garantare va fi revizuit cel puțin o dată la 2 ani de către Ministerul Finanțelor, în baza experiențelor de default la creditele Programului. Comisionul de garantare se va calcula lunar de către creditor (banca finanțatoare) din prima zi de acordare a creditului beneficiarului Programului, din soldul garanției de stat, și până la achitarea integrală a creditului, iar în caz de executare a garanției de stat – până la vânzarea locuinței ipotecate”.

Подписать петицию

By signing, I authorize Pantalon Alexandra to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


Или