Petiție împotriva majorării ratei dobânzii pentru beneficiarii proiectului “Prima Casă”

Prin semnarea prezentei petiții SOLICITĂM:

1. Implicarea Guvernului Republicii Moldova în soluționarea acestei probleme stringente, cu care se confruntă peste 8000 de beneficiari;

2. Să fie revăzută de urgență majorarea respectivă a ratei dobânzii la creditele Prima Casă;

3. Să se identifice soluții în susținerea beneficiarilor și să se revină la marja existentă în 2021.

4. Solicităm statului compensarea cu 50% a ratei creditare în urma majorărilor pe toată perioada excepțională.BA7E8638-A7FF-4D8C-AB8A-016D307C76C1.jpeg

 

 

Sub aspectul intenției de reglementare, proiectul de act normativ are ca scop completarea art. 6 din Legea nr. 293/2017 cu alin. (10), prin care se stabilește obligația Guvernului de a compensa beneficiarilor Programului de stat „Prima casă” majorarea ratei în condițiile în care rata va fi majorată cu cel mult 2 puncte procentuale în comparație cu rata prevăzută la semnarea contractului.

3

 În acest context, remarcăm că, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 293/2017, „prin derogare de la prevederile Legii nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori, rata maximă a dobânzii anuale va reprezenta suma următoarelor componente:

a) rata de referință pentru Program publicată de către Banca Națională a Moldovei (calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni);

 b) o marjă maximă de până la 3 %, care va fi precizată anual de către Guvern;

c) comisionul de garantare de până la 0,5 % anual din soldul garanției de stat stabilit de Ministerul Finanțelor. Comisionul de garantare va fi revizuit cel puțin o dată la 2 ani de către Ministerul Finanțelor, în baza experiențelor de default la creditele Programului. Comisionul de garantare se va calcula lunar de către creditor (banca finanțatoare) din prima zi de acordare a creditului beneficiarului Programului, din soldul garanției de stat, și până la achitarea integrală a creditului, iar în caz de executare a garanției de stat – până la vânzarea locuinței ipotecate”.

Подписать петицию

By signing, I authorize Pantalon Alexandra to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


Или

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.