Проти узаконення додаткових плат за закордонний паспорт

До Міністерства внутрішніх справ України

01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10.

e-mail: mvsinfo@mvsinfo.gov.ua

 

Копія:    До Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва

01011, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11.

e-mail: mail@dkrp.gov.ua

 

Громадяни України

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

щодо зауважень до проекту постанови Кабінету Міністрів України  „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та територіальними органами і підрозділами Державної міграційної служби, і розміру плати  за їх надання” (опублікованого 16.05.2012 /у редакції станом на 05.06.12/ на веб-порталі МВС України - http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/744406).

 

Відповідно до пункту 8 Пояснювальної записки до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та територіальними органами і підрозділами Державної міграційної служби, і розміру плати  за їх надання”, даний проект потребує громадського обговорення.

Є необхідність зазначити наступні зауваження.

В наступному вживаються такі скорочення:

  • Проект - проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та територіальними органами і підрозділами Державної міграційної служби, і розміру плати  за їх надання” (опублікованого 16.05.2012 /у редакції станом на

05 червня 2012 року/ на веб-порталі МВС України - http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/744406);

  • Перелік – запропонований до затвердження Проектом перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та територіальними органами і підрозділами Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання;
  • Порядок – запропонований до затвердження Проектом порядок надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та територіальними органами і підрозділами Державної міграційної служби платних послуг.

 

 

1. Зауваження, щодо визначення обов’язковості замовлення платних послуг з Переліку.

В Проекті жодним чином не вказується обов’язковість чи необов’язковість замовлення платних послуг з Переліку в разі звернення громадян до підрозділів Міністерства внутрішніх справ та територіальних органів і підрозділів Державної міграційної служби з питаннями, які входять до вирішення вказаними структурами як їх прямі функціональні обов’язки.

2. Зауваження, щодо невизначеності переліку продукції, яку пропонується реалізувати при наданні платних послуг.

В Переліку зазначається, що до вартості платної послуги включається вартість продукції, що реалізується при наданні послуги. В той же час Проектом не вказується про яку саме продукцію йде мова, за яку передбачається справляння плати при наданні платних послуг.  Також Проектом не вказується чи є обов’язковою умовою реалізація такої продукції громадянам при наданні платних послуг з Переліку саме структурами, які надають такі платні послуги.

Це може призвести до маніпулювання та підміни понять з боку працівників уповноважених органів при наданні таких платних послуг. Таким чином громадянин не може мати повну та конкретну інформацію за яку саме продукцію він сплачуватиме свої кошти при замовленні платної послуги, що є грубим порушенням прав громадян.

4. Зауваження, щодо невизначеності щодо змісту платних послуг.

В Проекті жодним чином не визначено зміст самої платної послуги або посилання на інший нормативно-правовий документ, який цей зміст розкривав би. Натомість деякі найменування платних послуг збігаються з визначеннями Декрету КМУ «Про державне мито».

5. Зауваження, щодо Примітки до Переліку.

В Проекті до Переліку вказано Примітку: «Примітка. Вартість бланків і номерних знаків наведено з урахуванням податку на додану вартість.». Наразі в Проекті нема жодного роз’яснення, які саме бланки маються на увазі у Примітці. Невизначеність щодо цього питання надасть можливість маніпулювання працівниками відповідних структур поняттям «бланк», а саме здійснювати підміну цього поняття задля введення громадян у оману (наприклад, стверджувати що мова йдеться про «бланк паспорта» громадянина України для виїзду за кордон, в той час коли існує чітке визначення в нормативно-правових актах, що паспорт є власністю держави Україна).

6. Зауваження, щодо найменування послуг, які своєю назвою дублюють об’єкт справляння державного мита.

Переліком платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та територіальними органами і підрозділами Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, зазначається одна із платних послуг:

«20. Оформлення та видача (заміна) паспорта громадянина України для виїзду за кордон».

Також Проектом зазначається, що при наданні послуг № 20, 23-26 Переліку справляється державне мито, розмір якого встановлюється  відповідно до вимог  Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 ,,Про державне мито”. Натомість жодним Законом України або іншим нормативно-правовим актом (в тому числі Декретом КМУ «Про державне мито») не зазначається підстав та вимог справляння державного мита при наданні будь-яких платних послуг. Така вимога зазначена в Проекті ставить під сумнів законність вимоги справляння держмита при наданні платних послуг за Переліком.

Аналізуючи даний Проект вбачається кваліфікування прямих функціональних обов’язків покладених на МВС України та ДМС України як платні послуги, що є неприпустимим з наступних міркувань.

Відповідно до статті 1 Декрету КМУ «Про державне мито», яка викладена в наступній редакції: «Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.». Тобто, виходячи з цього сплачуючи держмито за оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки за кордон та за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон (відповідно пункту 6 ст. 2 Декрету про держмито) в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (відповідно пункту 6 «б» ст. 3 Декрету про держмито) громадянин сплачує за вчинення в своїх інтересах необхідні дії зі сторони уповноважених органів щодо оформлення та видачі відповідних документів які мають юридичну силу.

Аналізуючи Проект також можна зробити висновок, що в результаті прийняття даного проекту за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон поміж обов’язкового зазначеного справляння державного мита (на підставі Постанови ВРУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» та Правил затверджених ПКМУ №231 від 31.03.1995р.) буде справлятись плата за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон , як за платну послугу з Переліку, що є неприпустимим.

Аналогічно це стосується усіх платних послуг зазначених в Переліку, які дублюють собою в назві дії за які передбачено справляння державного мита.

 

Виходячи з вищевикладеного,  ми, що нижче підписались, вимагаємо в обов’язковому порядку врахувати  викладені зауваження в Проекті, та не допустити внесення даних протиречивих пунктів, в даній чи іншій редакції, що має на меті узаконення стягнення не обовязковх платежів, до тексту постанови .

 

Контактна особа:

Голова МиколаївськоЇ обласної організації ПП "Демократичний Альянс"

54038, м. Миколаїв,

вул. Бутоми, 9, кв. 41

 

 

Друкована копія петиції надіслана поштою на адреси:

01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10 та

01011, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11


Демократичний Альянс    Связаться с автором петиции