Верните ровно

криму подсудили верните ровно ... Ето било не чесно !!!!!